The Theological University of Apeldoorn is Offering a New Degree Program in Theology

You can read all the details here.

De Theologische Universiteit Apeldoorn heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding theologie. De Minister van Onderwijs heeft een positief besluit genomen op de aanvraag daartoe. De tweejarige deeltijdmaster wordt nu verder ontwikkeld en voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Het is de bedoeling dat de nieuwe masteropleiding in september 2020 van start gaat.

De nieuwe master is opgezet met het oog op herbronning van de gereformeerde theologie voor hedendaagse vraagstukken. Tekst, traditie en toepassing zijn de sleutelwoorden. De Bijbelse teksten worden met het oog op de 21e eeuwse context gelezen. De theologische traditie wordt belicht met het oog op de relevantie vandaag. In pedagogische en theologische praktijken wordt naar christelijke wijsheid gezocht.

Etc.

About Jim

I am a Pastor, and Lecturer in Church History and Biblical Studies at Ming Hua Theological College.
This entry was posted in Theology. Bookmark the permalink.