“Rewriting and Reception in and of the Bible”

This looks to be a book presentation– perhaps a Festschrift, for one of the most capable of New Testament scholars- Mogens Muller.

Boglancering “Rewriting and Reception in and of the Bible”

Bogen udkommer i anledning af professor emeritus, dr. theol. Mogens Müllers fratrædelse sidste år.

Program:

15.00  Velkomst v/ redaktørerne Jesper Høgenhaven, Jesper Tang Nielsen  og Heike Omerzu.

15.10-15.50  Adjunkt Frederik Poulsen:   De nytestamentlige forfatteres brug af Det Gamle Testamente med Lukas som eksempel.

15.50-16.30  Professor emeritus, dr. h.c. Halvor Moxnes:   Pontus Wikner (1837-1888) and his “repainting” of Christ   in terms of romantic friendship.

Efterfølgende vil Afdeling for Bibelsk Eksegese være vært ved en reception.

Alle er velkomne

Om Rewriting and Reception in and of the Bible
“Rewriting and Reception in and of the Bible” indeholder 18 bidrag der tager nogle af Müllers videnskabelige hovedinteresser op, som bredt kan beskrives som bibelteksters virkningshistorie og ”Rewritten Bible”. Reception ses her som en del af en kontinuerlig proces, der begyndte i selve den bibelske litteratur og har fortsat gennem fortolkningshistorien.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside