A Story Heard ‘Round the World: My Daughter Won’t Go to Church Anymore…

Kinderen die hun christelijke ouders duidelijk maken niet meer mee te willen naar de kerk. Het is een verschijnsel dat steeds vaker voorkomt. Dit geldt ook voor de dochter van Marjan uit Barendrecht. Tegenover CIP.nl laat ze weten haar dochter absoluut niet het geloof en de kerk te willen opleggen en veel waarde te hechten aan de kracht van gebed. “Bidden is geen garantie, maar ik vraag altijd om Gods leiding. En voorbede en zegenen heeft veel kracht.”

And more- which you can read here.  Probably the only thing that parents can remember at such times is that if you

Train up a child in the way he should go;

then

even when he is old he will not depart from it.

People have a tendency to return to their roots as they grow older.  Some don’t, it’s true, but most do.  And if a person is shown, by parental example, that God matters, then when they mature they realize the truth.  Immature people turn from God just as immature teens turn from their parents.