Zwinglius Redivivus

ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ

The Hebrew University Press Release on the Qeiyafa Discovery

Hebrew University archaeologist finds the first evidence of a cult in Judah at the time of King David, with implications for Solomon’s Temple

Jerusalem, May 8, 2012—Prof. Yosef Garfinkel, the Yigal Yadin Professor of Archaeology at the Institute of Archaeology at the Hebrew University of Jerusalem, announced today the discovery of objects that for the first time shed light on how a cult was organized in Judah at the time of King David. During recent archaeological excavations at Khirbet Qeiyafa, a fortified city in Judah adjacent to the Valley of Elah, Garfinkel and colleagues uncovered rich assemblages of pottery, stone and metal tools, and many art and cult objects. These include three large rooms that served as cultic shrines, which in their architecture and finds correspond to the biblical description of a cult at the time of King David.

This discovery is extraordinary as it is the first time that shrines from the time of early biblical kings were uncovered. Because these shrines pre-date the construction of Solomon’s temple in Jerusalem by 30 to 40 years, they provide the first physical evidence of a cult in the time of King David, with significant implications for the fields of archaeology, history, biblical and religion studies.

The expedition to Khirbet Qeiyafa has excavated the site for six weeks each summer since 2007, with co-director Saar Ganor of the Israel Antiquities Authority. The revolutionary results of five years of work are presented today in a new book, Footsteps of King David in the Valley of Elah, published by Yedioth Ahronoth.

 

Hebrew University of Jerusalem’s Prof. Yosef Garfinkel with a stone shrine model found at Khirbet Qeiyafa (Credit: Hebrew University of Jerusalem)

Images of the new discoveries can be downloaded from http://bit.ly/garfinkel. Images must be credited to The Hebrew University of Jerusalem.

Located approximately 30 km. southwest of Jerusalem in the valley of Elah, Khirbet Qeiyafa was a border city of the Kingdom of Judah opposite the Philistine city of Gath. The city, which was dated by 10 radiometric measurements (14C) done at Oxford University on burned olive pits, existed for a short period of time between ca. 1020 to 980 BCE, and was violently destroyed.

The biblical tradition presents the people of Israel as conducting a cult different from all other nations of the ancient Near East by being monotheistic and an-iconic (banning human or animal figures). However, it is not clear when these practices were formulated, if indeed during the time of the monarchy (10-6th centuries BC), or only later, in the Persian or Hellenistic eras.

The absence of cultic images of humans or animals in the three shrines provides evidence that the inhabitants of the place practiced a different cult than that of the Canaanites or the Philistines, observing a ban on graven images.

The findings at Khirbet Qeiyafa also indicate that an elaborate architectural style had developed as early as the time of King David. Such construction is typical of royal activities, thus indicating that state formation, the establishment of an elite, social level and urbanism in the region existed in the days of the early kings of Israel. These finds strengthen the historicity of the biblical tradition and its architectural description of the Palace and Temple of Solomon.

According to Prof. Garfinkel, “This is the first time that archaeologists uncovered a fortified city in Judah from the time of King David. Even in Jerusalem we do not have a clear fortified city from his period. Thus, various suggestions that completely deny the biblical tradition regarding King David and argue that he was a mythological figure, or just a leader of a small tribe, are now shown to be wrong.” Garfinkel continued, “Over the years, thousands of animal bones were found, including sheep, goats and cattle, but no pigs. Now we uncovered three cultic rooms, with various cultic paraphernalia, but not even one human or animal figurine was found. This suggests that the population of Khirbet Qeiyafa observed two biblical bans—on pork and on graven images—and thus practiced a different cult than that of the Canaanites or the Philistines.”

Description of the findings and their significance

The three shrines are part of larger building complexes. In this respect they are different from Canaanite or Philistine cults, which were practiced in temples—separate buildings dedicated only to rituals. The biblical tradition described this phenomenon in the time of King David: “He brought the ark of God from a private house in Kyriat Yearim and put it in Jerusalem in a private house” (2 Samuel 6).

The cult objects include five standing stones (Massebot), two basalt altars, two pottery libation vessels and two portable shrines. No human or animal figurines were found, suggesting the people of Khirbet Qeiyafa observed the biblical ban on graven images.

Two portable shrines (or “shrine models”) were found, one made of pottery (ca. 20 cm high) and the other of stone (35 cm high). These are boxes in the shape of temples, and could be closed by doors.

The clay shrine is decorated with an elaborate façade, including two guardian lions, two pillars, a main door, beams of the roof, folded textile and three birds standing on the roof. Two of these elements are described in Solomon’s Temple: the two pillars (Yachin and Boaz) and the textile (Parochet).

The stone shrine is made of soft limestone and painted red. Its façade is decorated by two elements. The first are seven groups of roof-beams, three planks in each. This architectural element, the “triglyph,” is known in Greek classical temples, like the Parthenon in Athens. Its appearance at Khirbet Qeiyafa is the earliest known example carved in stone, a landmark in world architecture.

The second decorative element is the recessed door. This type of doors or windows is known in the architecture of temples, palaces and royal graves in the ancient Near East. This was a typical symbol of divinity and royalty at the time.

The stone model helps us to understand obscure technical terms in the description of Solomon’s palace as described in 1 Kings 7, 1-6. The text uses the term “Slaot,” which were mistakenly understood as pillars and can now be understood as triglyphs. The text also uses the term “Sequfim”, which was usually understood as nine windows in the palace, and can now be understood as “triple recessed doorway.”

Similar triglyphs and recessed doors can be found in the description of Solomon’s temple (1 Kings 6, Verses 5, 31-33, and in the description of a temple by the prophet Ezekiel (41:6). These biblical texts are replete with obscure technical terms that have lost their original meaning over the millennia. Now, with the help of the stone model uncovered at Khirbet Qeiyafa, the biblical text is clarified. For the first time in history we have actual objects from the time of David, which can be related to monuments described in the Bible.

About the Hebrew University of Jerusalem:

The Hebrew University of Jerusalem was founded in 1918 by visionaries including Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber and Chaim Weizmann. Opened in 1925, the Hebrew University is located on three campuses in Jerusalem and a fourth in Rehovot. One of the world’s leading academic and research institutions, the Hebrew University serves more than 23,000 students from over 65 countries, and is consistently ranked among the top academic and research institutions worldwide. Forty percent of Israel’s civilian research emerges from the Hebrew University, which has been ranked 12th worldwide in biotechnology patent filings and commercial development. Faculty and alumni of the Hebrew University have won seven Nobel Prizes in the last decade.

CONTACT:

Dov Smith, Hebrew University Foreign Press Liaison

02-5881641 / 054-8820860 (+972-54-8820860)

dovs@savion.huji.ac.il

Orit Sulitzeanu, Hebrew University Spokesperson

02-5882910 / 054-8820016

orits@savion.huji.ac.il

Online: http://www.huji.ac.il

Via Joseph Lauer.  The announcement was noted earlier, briefly.

Written by Jim

8 May 2012 at 7:46 am

Posted in Archaeology

Tagged with

14 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] West has the press release from Hebrew University of Jerusalem, with is worth reading in full. Prof. Yosef Garfinkel, the Yigal Yadin Professor of Archaeology at […]

  Like

 2. Tom Verenna

  8 May 2012 at 9:17 am

 3. […] via The Hebrew University Press Release on the Qeiyafa Discovery « Zwinglius Redivivus. […]

  Like

 4. This is a fascinating discovery and undoubtedly of significance for understanding the biblical account of Solomon’s temple. Unfortunately, the interpretations offered by Prof. Garfinkle are, in my opinion extremely questionable. This is a wonderful opportunity for cooperation between archaeologists and biblical scholars who deal with the text.
  Victor Hurowitz
  Ben-Gurion University

  Like

  Victor Avigdor Hurowitz

  8 May 2012 at 10:01 am

 5. Could you include a link to the original press release please?

  Like

  Jared Anderson

  8 May 2012 at 1:09 pm

  • no. it wasn’t found online (if it had been i would have linked to it). it was emailed directly from hebrew university. furthermore, this IS the ‘original’ press release.

   Like

   Jim

   8 May 2012 at 1:11 pm

 6. […] skeleton were found, including sheep, goats and cattle, though no pigs,” he pronounced in a news recover from a Hebrew University of Jerusalem. “Now we unclosed 3 cultic rooms, with several cultic paraphernalia, though not even one […]

  Like

 7. […] skeleton were found, including sheep, goats and cattle, though no pigs,” he pronounced in a news recover from a Hebrew University of Jerusalem. “Now we unclosed 3 cultic rooms, with several cultic paraphernalia, though not even one […]

  Like

 8. […] skeleton were found, including sheep, goats and cattle, though no pigs,” he pronounced in a news recover from a Hebrew University of Jerusalem. “Now we unclosed 3 cultic rooms, with several cultic paraphernalia, though not even one […]

  Like

 9. […] of animal bones were found, including sheep, goats and cattle, but no pigs,” he said in a news release from the Hebrew University of Jerusalem. “Now we uncovered three cultic rooms, with various cultic paraphernalia, but not even one […]

  Like

 10. […] a CommentBeing in the throes of grading, I am a bit late blogging about the announcement of the discovery of clay model shrines at Khirbet Qeiyafa dating from roughly 3,000 years ago.The Times of Israel […]

  Like

 11. […] of animal bones were found, including sheep, goats and cattle, but no pigs,” he said in a news release from the Hebrew University of Jerusalem. “Now we uncovered three cultic rooms, with various cultic paraphernalia, but not even one […]

  Like

 12. […] skeleton were found, including sheep, goats and cattle, though no pigs,” he pronounced in a news recover from a Hebrew University of Jerusalem. “Now we unclosed 3 cultic rooms, with several cultic paraphernalia, though not even one […]

  Like

 13. […] Trouw neemt het serieus, maar wat het precies betekent is niet zo eenvoudig: Resten van zo’n drieduizend jaar oude stad in Israël zou bewijs vormen dat Israël al in de tijd van David een ontwikkelde maatschappij zou zijn, met een koninklijke traditie en een aparte cultuur en religie. De ontdekkingen zijn gedaan onder leiding van de Israëlische hoogleraar Yosef Garfinkel. Nog een link. […]

  Like


Comments are closed.