A Report from the 2011 Meeting of the Calvin Studies Society

Which met recently at the Lutheran Seminary in St. Paul, MN.  As reported by the Reformatorisch Dagblad.

The penultimate paragraph contains an important question very much worth considering-

Als Luther zijn confessionele volgelingen vandaag zou kunnen zien, zou hij dan niet het hoofd moeten schudden en zijn hart vasthouden, omdat de ”theologie van het kruis” toch weer al te zeer een ”theologie van glorie” is geworden, waarbij het zo moeilijk is om blijvend te leven uit geloof alleen, uit genade alleen? Overigens geldt deze vraag evenzeer voor de protestanten die zich afstammeling weten van Calvijn.